Μπράβο στα παιδιά της Γ’ τάξης για τις καταπληκτικές εργασίες τους.