Μετά την προβολή της ταινίας Beethoven’s Big Break με αγγλικούς υπότιτλους, ανατέθηκε στην μαθήτρια της Ε’ τάξης να κάνει μια εργασία πάνω στην ταινία ύστερα από συζήτηση στην τάξη και αναφορά στο λεξιλόγιο που παρουσιάστηκε μέσα από τους διαλόγους της ταινίας.