Ενημέρωση Γονέων Β’-ΣΤ’ Τάξεων.

                                                                                                                        25/9/2017

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

           

 

             

   Φίλοι γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι η πρώτη συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό θα γίνει τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017.

 

Παρακαλούνται οι γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν στις τάξεις Β΄, Γ’, Δ΄, Ε΄ και Στ’  να είναι όλοι στις αίθουσες σύμφωνα με το πρόγραμμα της κάθε τάξης, για να τους ενημερώσουν οι εκπαιδευτικοί για τον τρόπο εργασίας μέσα στην τάξη.

 

Β΄τάξη:   19:00 – 20:00 (αίθουσα Β΄ Δημοτικού)

                20:00 – 20:30 (αίθουσα Αγγλικών)

 

Γ΄τάξη:   18:30 – 19:00 (αίθουσα Αγγλικών)

             19:00 – 20:00 (αίθουσα Γ΄ Δημοτικού)

 

Δ΄τάξη:   18:00 – 19:00 (αίθουσα Δ΄ Δημοτικού)

                19:00 – 19:30 (αίθουσα Αγγλικών)

              19:30 – 20:00 (αίθουσα Δ΄ Δημοτικού για το μάθημα των Γαλλικών –

                  αίθουσα Γερμανικών)

 

Ε΄ τάξη:  18:00 – 19:00 (αίθουσα E΄ Δημοτικού)

              19:00 – 19:30 (αίθουσα Ε΄ Δημοτικού για το μάθημα των Γαλλικών –

αίθουσα Γερμανικών)

              19:30 – 20:00 (αίθουσα Αγγλικών)

 

Στ΄τάξη:  18:00 – 18:30 (αίθουσα Αγγλικών)

                18:30 – 19:00 (αίθουσα Στ΄ Δημοτικού για το μάθημα των Γαλλικών-

αίθουσα Γερμανικών)

              19:00 – 20:00 (αίθουσα Στ΄ Δημοτικού)

 

#Σημείωση: Παρακαλούμε τους γονείς που δεν έχουν πληρώσει τη δόση διδάκτρων 1-15/9/2017, να το τακτοποιήσουν έως 2/10/2017.  

 

                                                                                                   Από τη Γραμματεία

Ενημέρωση Γονέων.

            

 

 

 

 

 

Για  τους Γονείς του Παιδικού Σταθμού

 


Φίλοι γονείς

Σας ενημερώνουμε, ότι η συνεργασία των γονέων με τις Νηπιαγωγούς θα γίνει τη  Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017.

 

  • Η κ. Νινέττα Βοντζίδου (Πεταλούδες 1)  και η κ. Μέλπω Χαϊδεμένου (Πεταλούδες 2) θα δεχτούν τους γονείς στις τάξεις τους από τις 18:00 έως τις 20:00.    

 

  • Η κ. Μαίρη Γιαβρή (Αστεράκια) θα δεχτεί τους γονείς στην τάξη της από τις 18:45 έως τις 20:45.    

 

Το λογιστήριο είναι ανοιχτό καθημερινά  9:00 – 17:00 και τη Δευτέρα 2/10/17 το απόγευμα 18:00 – 20:00.

                                                              

 

Από τη Γραμματεία