Λίστα Μουσικής.

 

 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Α΄ τάξη

 Ένα ντοσιέ με διαφάνειες (40) και ένα κρουστό όργανο, για το οποίο θα
ενημερωθείτε από τον δάσκαλο της Μουσικής. (Εάν υπάρχει από το
νηπιαγωγείο, το περσινό)

Β΄ τάξη

 Τα περσινά κρουστά όργανα και ένα ντοσιέ με διαφάνειες (40).

Γ΄ τάξη

 Ένα μεταλλόφωνο (Glockenspiel) μάρκας Angel Α.Χ. 25Ν. το οποίο μπορείτε
να προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα ή από το κατάστημα «Φ. Νάκας»
Ομήρου 53 Ν. Σμύρνη τηλ. 2109329979.
Ένα ντοσιέ με διαφάνειες (40).

Δ΄- Ε΄ τάξεις

 Το περσινό μεταλλόφωνο και ένα ντοσιέ με διαφάνειες (40).

Στ΄ τάξη

 Το περσινό μεταλλόφωνο και ένα ντοσιέ με διαφάνειες (40).

Ο υπεύθυνος του τμήματος μουσικής

Θάνος Ολύμπιος