Χαρούμενοι και γελαστοί χιονάνθρωποι από τα Xελιδόνια 1.