Κρύωσε ο καιρός και οι Πεταλούδες 1 ξεκίνησαν τις χειμωνιάτικες κατασκευές τους.