Η Β’ τάξη παρακολούθησε το πρόγραμμα “Το πάρκο Σταύρος Νιάρχος ταξιδεύει” στο Κ.Π.Ι.Σ.Ν.