Η Γ΄ τάξη δημιούργησε τοπία με πλαστελίνη και άλλα υλικά, για τη βαθύτερη κατανόηση των πεδινών, ορεινών και παραθαλάσσιων τοπίων.