Στη Β’ τάξη μαθαίνουμε τα γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου βιωματικά. Παίζουμε, τραγουδάμε, ζωγραφίζουμε και κατασκευαζουμε….