Οι μαθητές της Γ’ τάξης σχεδίασαν διαφορετικά είδη ρούχων, άνοιξαν ένα κατάστημα ρούχων μέσα στην τάξη και συμμετείχαν σε ένα μικρό διάλογο.