Τα παιδιά της Γ’ τάξης μας παρουσιάζουν τους κανόνες που έχουν στο σπίτι και στην τάξη.