Μετά από μελέτη της ενότητας της Γλώσσας με τίτλο: «Καράβια», η Α’ τάξη συζήτησε για τα διαφορετικά είδη καραβιών και κατασκεύασε τα δικά της καράβια από πλαστικά μπουκάλια.