Πολύχρωμα και ευφάνταστα ημερολόγια από την Γ’ τάξη.