Τα παιδιά της Β’ τάξης φτιάχνουν το δωμάτιο τους με απλά υλικά και πολλή φαντασία.