Η Β’ τάξη παρουσιάζει τις εργασίες της στα Αγγλικά.