Εργασία για τη διαφορετικότητα από τα παιδιά της Γ’ τάξης.