Τα χελιδόνια χτίζουν τις φωλιές τους. Τα προνηπια γίνονται αρχιτέκτονες!