Οι Πασχαλιές παρατήρησαν το έργο τέχνης: “Μανιτάρια”, της ζωγράφου Γιαγοι Κουσαμα, μεταμορφώθηκαν σε μικρούς καλλιτέχνες και δημιούργησαν τα δικά τους έργα τέχνης!