-Γιατί η μαγνητική πυξίδα “προσανατολίζεται”; -Τι σημαίνει Βόρειος Γεωγραφικός Πόλος και τι σημαίνει Βόρειος Μαγνητικός Πόλος της Γης; -Συμπεριφέρεται η Γη μας σαν ένας τεράστιος μαγνήτης; Αν ναι, γιατί αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη ζωής; Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα (Και σε πολλά ακόμη) στην ενότητα Μαγνητισμός στο Μάθημα Φυσικής που ξεκίνησε με πειραματικές εφαρμογές.