Τα παιδιά μάθανε πως η τέχνη επηρεάζεται από το συναίσθημα και τον τρόπο που απεικονίζεται σε έργα τέχνης.