Μέσα στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού μας, το τμήμα Αγγλικών παρακολούθησε σεμινάριο με θέμα την αυτεπίγνωση του εκπαιδευτικού και πόσο αυτή επηρεάζει την πρόοδο του έργου του (The implications of self-awareness in teaching : how the educator’s self-awaraness contributes to a successful learning enviroment:.
Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η κυρία Ελένη Λιβανίου (P.hD Εκπαιδευτική Ψυχολόγος)