Τα παιδιά της Δ’ τάξης έγιναν μικροί επιστήμονες και ανακάλυψαν μέσα από πειραματικά παιχνίδια τα μυστικά των “Δυνάμεων”, συντροφιά με τον DR ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΞ.