Τα παιδιά των Ε’ και Στ΄ τάξεων επισκέφτηκαν το SCIENCE AND ART DR ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΞ, όπου μέσα από πειράματα κατανόησαν την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός, φαινόμενα όπως ανάκλαση, διάθλαση, ανάλυση λευκού φωτός σε χρώματα, τη λειτουργία των φακών και πραγματικά ενθουσιάστηκαν!