Τα παιδιά της Β΄ τάξης παρακολούθησαν τις “Νερο-μεταμορφώσεις” από τον Dr Πειραματίξ, έκαναν πειράματα και γνώρισαν τις διάφορες μορφές του νερού διασκεδάζοντας.