Η Ε’ και η Στ’ τάξη βοήθησαν τον δόκτωρα Πειραματίξ να κάνει τα πειράματα του για τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα και το διασκέδασαν πολύ!