Με μια πρωτότυπη δημιουργία συνεχίστηκε ο κύκλος συναντήσεων της ομάδας “Επιστημονικών κατασκευών”. Η Camera Obscura, πρόδρομος του σκοτεινού θαλάμου, μάγεψε τα παιδιά που την κατασκεύασαν και τους συμμαθητές τους.