Το τμήμα των Αγγλικών σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων θέλησε να υποδεχθεί γλυκά τον καινούργιο χρόνο. ‘Ετσι τα παιδιά εξασκώντας τα Αγγλικά τους με διαδραστικό τρόπο και ακολουθώντας τα φύλλα εργασίας απόλαυσαν αυτή την γλυκιά- δημιουργική διαδικασία φτιάχνοντας την Βασιλόπιτα της τάξης τους.