Ένα ακόμα αισθητηριακό παιχνίδι με νερό και σαπούνι που απολαύσαμε μαζί με τα Αστεράκια του σχολείου μας,