Βασισμένοι στο Πρόγραμμα Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων για το Νηπιαγωγείο ” Βήματα για τη ζωή”, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου “δούλεψαν” για να βρουν τον τρόπο που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει μορφές βίας εναντίον του.