Μια πληγωμένη καρδιά, από λόγια και πράξεις εκφοβισμού προσπάθησαν να παρηγορήσουν τα παιδιά από τις Πεταλούδες 1 .Ακολούθησε ένα πείραμα με 2 μήλα . Το ένα ,το φρόντισαν και το άλλο το πλήγωσαν τόσο με τα λόγια ,όσο και με χτυπήματα . Το αποτέλεσμα στο εσωτερικό του μήλου ήταν φανερό και ο παραλληλισμός με το πληγωμένο παιδί αναπόφευκτος.