Φωτογραφίες από τις Χριστουγεννιάτικη γιορτή των προνηπίων του σχολείου μας.