Τα παιδιά της Α’ τάξης χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους έφτιαξαν χριστουγεννιάτικες κάρτες και χριστουγεννιάτικα στολίδια.