Χριστουγεννιάτικες κατασκευές στο μάθημα των Αγγλικών από τα παιδιά της Α’ τάξης.