Με την Α’ τάξη διαβάσαμε και επεξεργαστήκαμε χριστουγεννιάτικες ιστορίες και παραμύθια και ζωγραφίσαμε σχετικά. Ακόμη, συζητήσαμε για τα χριστουγεννιάτικα έθιμα στην Ελλάδα και τον κόσμο, ακούσαμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια και είδαμε χριστουγεννιάτικες ταινίες.Καλές γιορτές!