Όταν φύσηξε ο αέρας και πήρε τα καπέλα από τα χιονανθρωπάκια των παιδιών.