Τα χελιδόνια 1 ανέβηκαν στο βουνό, έπαιξαν με το χιόνι και οι στιγμές που έζησαν, έγιναν δημιουργία.