Μιλώντας στην τάξη για τα ζώα Που πέφτουν σε χειμερία νάρκη , οι πεταλούδες 2 δημιούργησαν ομαδικά φωλιές για αυτά τα ζώα.