Τα Χελιδόνια 2 πειραματίστηκαν με την τεχνική της χαρακτικής !