Οι πεταλούδες 2 δημιούργησαν το δικό του επιδαπεδιο παιχνίδι.Ένα χαλί συναισθημάτων!