Η τέχνη της κεραμικής και τα κυκλαδικά ειδώλια. Δύο στοιχεία που συνδυάστηκαν τόσο ταιριαστά στο εργαστήρι κεραμικής “Φως στην τέχνη”, το οποίο επισκέφτηκαν τα παιδιά της Γ’ ταξης. Έπλασαν τα δικά τους κυκλαδικά ειδώλια, γνώρισαν τον τροχό, αλλά και την ιστορία της κεραμικής!