Φυσικές επιστήμες: οι Πασχαλιες με ένα πείραμα ανακάλυψαν τι διαλύεται και τι δεν διαλύεται στο νερό, καταγράφοντας τα αποτελέσματα!