Η Α’ τάξη παρακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φροντίζω με τέχνη» στο μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης.