Η εξοικείωση των Πασχαλιών με το αριστερό “κλικ” στο μάθημα των υπολογιστών οδήγησε σε έργα τέχνης φτιαγμένα από τελείες!!!