Η Γ’ Δημοτικού βίωσε το επάγγελμα του ζαχαροπλάστη φτιάχνοντας τρουφομπαλίτσες, συνταγή από το βιβλίο της Γλώσσας. Ένα δίωρο δημιουργικό με αφόρμηση την ανάγκη των ίδιων των παιδιών να φτιάξουν τη συνταγή.