Μετά από ανάγνωση και επεξεργασία του κειμένου του Ανθολογίου με τίτλο: «Ο τελευταίος ιππόκαμπος» η Α’ τάξη ζωγράφισε τον Τριγωνοψαρούλη, όπως τον φαντάζεται.