Διαβάσαμε “το τραγούδι της φάλαινας”, είδαμε βίντεο και συλλέξαμε πληροφορίες γύρω από τις φάλαινες, αλλά και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν! Στη συνέχεια φτιάξαμε κολλάζ που παρουσιάζει πολλές από αυτές τις πληροφορίες!