“Το σποράκι ταξιδεύει”.. Έτσι και εμείς ταξιδέψαμε μαζί του και ανακαλύψαμε πως να φυτέψουμε το δικά μας!