Τα Αστεράκια του σχολείου μας, αφού έμαθαν για τον χειμώνα, έφτιαξαν τον δικό τους κοκκινολαίμη!