“Το καλοκαίρι είναι χρυσό! Το καλοκαίρι είναι γαλάζιο! Ονειρεύομαι ταξίδια… Ονειρεύομαι παιχνίδια…” … από το βιβλίο “Καλοκαίρι στο κουτί