Το καλοκαίρι είναι γαλάζιο… Ονειρεύομαι ταξίδια, ονειρεύομαι παιχνίδια…